Kaptajn:                                           

Ken Julius

V. Sottrup

51 30 07 10

vesterbrand@gmail.com


Kasserer:

Michael Mathiasen

V. Sottrup

mpmathiasen@gmail.com

Stationen:

Ikke bemandet

Skolevej 12

V. Sottrup

27 90 45 31

Vestersottrupbrand@outlook.com


Vicekaptajn:

Jesper Simonsen

V. Sottrup

22 51 82 52

Jesper-fs@hotmail.com

Webmaster:

Jesper Simonsen

V. Sottrup

22 51 82 52

Jesper-fs@hotmail.com


Vester Sottrup Frivillig Brandværn